Tillgänglighetsredogörelse


Visitnorberg.se organiseras av Norbergs kommun och är dess officiella plats för besöksnäringen och turistinformation.


     Otillgängliga delar:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • De flesta bilder saknar ALT-text. Bilder som har ett visst informationsbärande syfte saknar helt ALT-text.
  • Det förekommer innehåll som inte kan förstoras upp till 200% utan att visas på ett felaktigt sätt.
  • Sidor som visar länkar inte alltid understrukna. Det förekommer e-postadresser som inte är understrukna.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte kraven när det gäller exempelvis kontraster och formatering.
  • Webbplatsen erbjuds endast på svenska.
  • Det går inte att tillgodose sig innehållet på denna webbplats via hjälpmedel som t.ex. Talande Webb.

     Notering

  • Det finns inga videofilmer på denna webbplats. Således behöver inga videofilmer textas eller syntolkas.     Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda visitnorberg.se. Vi strävar därför efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss enligt nedan:Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.